Rettighedsmidler på TV-området

Foto:  Jakob Carlsen

Foto: Jakob Carlsen

Fordeling af rettighedsmidler på TV-området

DJ fordeler sin andel af rettighedsmidler på TV-området individuelt via denne portal.

DJ Ophavsret fordeler rettighedsmidler for ét visningsår ad gangen. Har du fået vist dine produktioner på TV i det pågældende visningsår, kan du ansøge om del i midlerne.

 

Fordelingskriterier

Læs mere om, hvem som kan søge, og de øvrige fordelingskriterier på Dansk Journalistforbunds side om rettighedsmidler på TV-området

 

Frist for ansøgning 

Puljen for TV-midler for 2016 er åben indtil 11. maj 2017.

 

Har du spørgsmål?  

Kontakt DJ Ophavsret på rettighedsmidleridj@journalistforbundet.dk eller på tlf. 3342 8000